LINTON

MOMMA

จุดประกาย แห่งการจัดดอกไม้ เริ่มในปี 2021 โดยเริ่มจัดจริงจังครั้งแรกให้กับวัดนักบุญมีคาแอล จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นการดอกไม้เพื่อประหน้าบริเวณหน้าพระแท่นบูชา โดยการจัดดอกไม้ จะใช้ทั้งใบไม้ กิ่งไม้ ลำต้นไม้บางชนิด เป็นองค์ประกอบในการจัดด้วย เสริมแต่งด้วยแจกันหลากหลายรูปทรง โดยการจัดแต่ละครั้งจะไม่มีแบบแผนตายด้วย แต่จะมีเพียงสิ่งเดียวที่มั่นคงเสมอในการจัดทุกครั้งของมาม๊าคือ ความศรัทธา ที่อยากนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยดอกไม้ อันเป็นนึงในสิ่งสร้างของพระองค์ที่จรรโลงโลกใบนี้ให้ยังมีความงดงามและอบอุ่นให้เชยชม

นี้จึงเป็นที่มาของการเริ่มจัดดอกไม้ โดยผลงานจะเก็บรวบรวมไว้โดยข้าพเจ้ากับเจ้ของข้าพเจ้าอีกคนนึงเอง ซึ่งเราเห็นว่าการจัดของมาม๊านั่นมีการพัฒนาฝีมือขึ้นแทบจะทุกครั้งๆ คือ จะมีรสเรียบง่าย มีรสนิยมและสวยงาม  จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ข้าพเจ้าอยากจะอวดผลงานของมาม๊าที่บรรจง จัดดอกไม้ในทุกคืนวันเสาร์ เพื่อจะนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าในเช้าวันอาทิตย์รุ่งขึ้น ^_^

About Services

Who we are ?

Your Ideal

Join us for a workshop this month at one of our New York City stores.

Design & Plant

Join us for a workshop this month at one of our New York City stores.

Support

Join us for a workshop this month at one of our New York City stores.

Process

Join us for a workshop this month at one of our New York City stores.

Clara Saura
Designer
Andrew erdle
Parter, vp of Brand
Tybi K.
Parter, vp of Brand
Rena
Parter, vp of Brand
Jabez T
Parter, vp of Brand
The Best Testimonials

We Love Our Clients

Newsletter

Enter your email address for our mailing list to keep your sefl update!

We love plants, the mood & health
benefits they bring to spaces.

Contact us

  • Sydney road, Billboard Street 2219-11C.
    Apple Town, Your Country.
  • (305) 533-1122, (305) 112-7788
  • johndoe@mail.com

Instagram

© 2019 Thegreen. All Rights Reserved.

Add to cart